Контакти

Как може да се свържете с нас?

При всякакви запитвания и въпроси, относно вашето събитие, потърсете ни на телефон, имейл, в социалните мрежи или ни пишете през контактната форма.


Телефон

0888 398 970


Последвайте ни в социалните мрежи


Данните, които предоставяте в контактната форма на сайта се събират с цел да бъде възможна обратната връзка с Вас да се отговори на запитването. Основанието, на което събираме Вашите лични данни в контактната форма, е легитимния ни интерес – чл. 6, т.1, б. е от Регламент (ЕС) 2016/679. В случаите, в които след Вашето запитване сме установили договорни отношения, то събирането на лични данни в контактните форми е с цел осъществяване на преддоговорни отношения, а данните се събират и обработват на основание чл. 6, т.1, б. б от Регламент (ЕС) 2016/679.